เกี่ยวกับเรา

ผู้ผลิตและจำหน่าย
 - อีซิกม่าแอร์กระโจม
 - อีซิกม่าโซล่าชาร์จเจอร์บู๊ช 12-24V.
 - อีซิกม่า โซล่าร์ไฮบริดคอนโทรลปั๊ม
 - อีซิกม่า บูชเตอร์ MPPT
 - ESigma Hybrid Inverter Control Air
 - ESIGMA INVERTER 300W Modified Sine Wave
 - ESIGMA INVERTER 1000,2000,3000,5000 W.
 - ESIGMA ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
​ - ESIGMA เครื่องผลิตรไฟฟ้าแบบพกพา
 - ทุ่นลอยน้ำ
 - แอร์เคลื่อนที่

ผู้ก่อตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์การใช้โซล่าเซลล์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ตัวแทนจำหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์โรงแรม, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ฯลฯ


คณะผู้บริหาร
นายธงชาติ  ศรีศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ

นายอนันต์ กลับเกลื่อน 
กรรมการ