ต้องการให้เป็นสถานที่รวบรวมและถ่ายทอดความรู้เชิงการศึกษาและสถานีทดลองต่างๆให้สัมผัสได้จริง

อ่าน

605

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

05/12/2015

แบ่งปัน

ศูนย์รวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของคนไทย
วัตถุประสงค์โครงการ : ต้องการให้เป็นสถานที่รวบรวมและถ่ายทอดความรู้เชิงการศึกษาและสถานีทดลองต่างๆให้สัมผัสได้จริง
เป็นสถานที่ตัวอย่างเพื่อประชาชนจะได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้บนพื้นฐานของความเป็นจริง
เป็นสถานที่ส่งเสริมสร้างอาชีพผู้ประกอบการให้มีจำนวนและมาตรฐานมากขึ้น
เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภค พลังงานทดแทนที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และสามารถเลือกซื้อหาได้แบบถูกต้อง
เพื่อกระตุ้นให้ตลาดธุรกิจพลังงานทดแทน และกระตุ้นให้ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขยายตัว ช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อยกระดับมาตรฐานพลังงานทดแทนของไทยสู่ระดับสากล
 

 

 

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้ เช่นโรงเรียน,มหาวิทยาลัย,บริษัทห้างร้าน,หน่วยงานภาครัฐ,ประชาชนทั่วไป 

เป็นสถานที่ทดลองและปฎิบัติงานจริง
ประกอบด้วย
1. สร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ไฟฟ้าที่สร้างขั้นเอง  ระบบอ๊อฟกริด
1.1 เปิดให้ชมบ้านตัวอย่าง ครบเครื่องด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น อาทิเช่น ทีวี,ตู้เย็น,พัดลม,ปั๊มน้ำ,ฯลฯ
2. ใช้โซล่าเซลล์สร้างไฟใช้ร่วมกับไฟฟ้าในหน่วยงานเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าล้าน% ระบบออนกริด
2.1 เปิดให้ชมสำนักงานอ๊อฟฟิต ตัวอย่าง ที่ใช้ระบบออนกริดประหยัดไฟฟ้าในหน่วยงาน
3. ติดตั้งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พิสูจน์ให้เห็นการทำงานจริงของระบบ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
4. ติดตั้งไฟถนน ไฟรั้ว พลังงานแสงอาทิตย์
5. ติดตั้งไฟติดกำแพง LED พลังงานแสงอาทิตย์
6. โชว์ของเล่นเพื่อการศึกษาพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
7. เปิดร้านกาแฟสีเขียว ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
8. แสดงโชว์ หลอดไฟ โคมไฟ โคมไฟสปอร์ตไลน์  LED พลังงานแสงอาทิตย์
9. ติดตั้งไฟป้ายโฆษณา พลังงานแสงอาทิตย์ 
10. แสดงการทำงานพร้อมพิสูจน์ของจริง พลังงานไฟฟ้าแบบพกพา 
11. แสดงโชว์ไฟตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์
12. ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
13. ใช้โซล่าเซลล์ เรียนแบบฝนตก รดน้ำบนหลังคา ทำงานทันทีเมื่อมีแดด
14. ช๊อปปิ้งสินค้ากับร้านค้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

 

  หมวดหมู่สินค้าอื่นๆ

เครื่องปรับอากาศ | แอร์ | โซล่าเซลล์ | พลังงานแสงอาทิตย์  | เครื่องฟอกอากาศ | เครื่องชงกาแฟ | ตู้ทำน้ำเย็น

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม