โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่สะอาด และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

อ่าน

617

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

05/12/2015

แบ่งปัน

     

          หมายถึงพลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถแบ่งตาม
               แหล่งที่ได้มาเป็น 2 ประเภท คือ

1.พลังงานทดแทนที่ใช้แล้วหมดไป   อาจเรียกว่า   พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ น้ำมันและทรายน้ำมัน เป็นต้น

2. พลังงานทดแทนที่ใช้แล้ว   สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก   เรียกว่า   พลังงานหมุนเวียนได้แก่ แสงอาทิตย์, ลม, น้ำ และไฮโดรเจน  เป็นต้น

http://www.tarad.in.th/product/1/2/list/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99.pnc

  หมวดหมู่สินค้าอื่นๆ

เครื่องปรับอากาศ | แอร์ | โซล่าเซลล์ | พลังงานแสงอาทิตย์  | เครื่องฟอกอากาศ | เครื่องชงกาแฟตู้ทำน้ำเย็น

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม