พลังงานคืออะไร - พลังงาน คือ สิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ได้ ถ้าไม่มีพลังงาน ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

อ่าน

2,696

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

05/12/2015

แบ่งปัน

พลังงานคืออะไร
- พลังงาน คือ สิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ได้   ถ้าไม่มีพลังงาน ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น   สิ่งใดก็ตามที่เคลื่อนไหว   เติบโต   หรือทำงานในทางใดทางหนึ่ง   ย่อมมีพลังงาน
- พลังงานมีหน่วยวัดเป็นจูล(Joules)    หรือกิโลวัตต์-ชั่วโมง


พลังหรือกำลัง คืออะไร
- พลัง คือ อัตราการทำงานหรืออัตราที่พลังงานถูกเปลี่ยนรูปไป


พลัง หรือกำลัง
เช่น  เตาไฟฟ้า เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นความร้อน
เตาไฟฟ้าขนาดเล็กย่อมมีกำลังน้อยกว่าเตาไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือ เตาขนาดเล็กเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นความร้อนในอัตราต่ำกว่าเตาขนาดใหญ่ 

หลอดไฟเป็นตัวเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง และ ความร้อน เราสามารถวัดกำลังของหลอดไฟได้  เช่น  หลอด 5 วัตต์  หลอด 18 วัตต์  หลอด 100 วัตต์


พลังงานคืออะไร
พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้    แต่ไม่สามารถถูกทำลายได้     เพียงแต่ถูกเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง 
เช่น เครื่องปิ้งขนมปังใช้พลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นความร้อน


พลังงานมีหลายชนิด
พลังงานศักย์
พลังงานจลน์
พลังงานเคมี
พลังงานความร้อน
พลังงานเสียง
พลังงานแสงหรือรังสี
พลังงานไฟฟ้า


พลังงานศักย์
เป็นพลังงานที่สะสมไว้ในสิ่งต่างๆ          เนื่องจากที่ตั้งของสิ่งนั้น 
หรือเพราะสิ่งนั้นถูกกระทำโดยสิ่งอื่น  เช่น       พลังงานในอ่างน้ำที่อยู่สูง


พลังงานจลน์
เป็นพลังงานของการเคลื่อนไหว   ตัวอย่างเช่น       พลังงานในลม และ       พลังงานในคลื่น


พลังงานเคมี
เป็นพลังงานที่สะสมไว้  ที่สามารถจะปล่อยออกมา โดยปฏิกิริยาเคมี    ตัวอย่างเช่น   พลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่


พลังงานความร้อน
เป็นพลังงานที่ทำให้โมเลกุลเคลื่อนไหวเร็วขึ้น    ตัวอย่างเช่น
พลังงานในเปลวไฟ      พลังงานในของเหลวร้อนใต้พื้นพิภพเสียง
เป็นพลังงานที่ถูกส่งไปได้   โดยการสั่นสะเทือนของอากาศ    น้ำ และวัตถุ    ตัวอย่างเช่นพลังงานที่เกิดในเส้นลวดของกีตาร์   พลังงานในเสียงพูด    พลังงานในฟ้าร้อง

รังสี
เป็นพลังงานที่ถูกส่งไปได้โดยคลื่นของพลังงานที่ประกอบด้วยโฟตอน (Photon)    ตัวอย่างเช่น    พลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์  พลังงานจากเตาไมโครเวฟไฟฟ้า
เป็นพลังงานที่ถูกส่งไปได้โดยอีเลคตรอนในเส้นลวด   หรือ   ตัวนำอื่น ตัวอย่างเช่น
พลังงานที่เกิดจากการผ่านขดลวดไปในสนามแม่เหล็กพลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
 

ครบเครื่องเรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซลล์

 

  หมวดหมู่สินค้าอื่นๆ

เครื่องปรับอากาศ | แอร์ | โซล่าเซลล์ | พลังงานแสงอาทิตย์  | เครื่องฟอกอากาศ | เครื่องชงกาแฟ | ตู้ทำน้ำเย็น

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม