ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ซิกม่า 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

อ่าน

1,447

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

01/11/2016

แบ่งปัน

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดใบสมัครตัวแทนจำหน่ายที่นี่

ตัวแทนจำหน่าย (44)       นักขายอิสระ ()       ช่างติดตั้ง (9)       ศูนย์กระจายสินค้า (16)

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
1.จังหวัดเชียงราย 1.จังหวัดกาฬสินธุ์  1.กรุงเทพมหานคร
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (1) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (3)
ช่างติดตั้ง (1) ศูนย์กระจายสินค้า (2)
     
2.จังหวัดเชียงใหม่ 2.จังหวัดขอนแก่น  2.จังหวัดกำแพงเพชร
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
3.จังหวัดน่าน  3.จังหวัดชัยภูมิ  3.จังหวัดชัยนาท
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
4.จังหวัดพะเยา  4.จังหวัดนครพนม  4.จังหวัดนครนายก
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (1) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (1) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
5.จังหวัดแพร่  5.จังหวัดนครราชสีมา 5.จังหวัดนครปฐม
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (2)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  6.จังหวัดบึงกาฬ 6.จังหวัดนครสวรรค์
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
7.จังหวัดลำปาง  7.จังหวัดบุรีรัมย์  7.จังหวัดนนทบุรี
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (1)
     
8.จังหวัดลำพูน  8.จังหวัดมหาสารคาม  8.จังหวัดปทุมธานี 
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (3)
ช่างติดตั้ง (2) ศูนย์กระจายสินค้า (1)
     
9.จังหวัดอุตรดิตถ์ 9.จังหวัดมุกดาหาร  9.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (1) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
  10.จังหวัดยโสธร  10.จังหวัดพิจิตร 
  นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
ภาคตะวันออก    
1.จังหวัดจันทบุรี  11.จังหวัดร้อยเอ็ด  11.จังหวัดพิษณุโลก 
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา  12.จังหวัดเลย 11.จังหวัดเพชรบูรณ์
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
3.จังหวัดชลบุรี  13.จังหวัดสกลนคร  12.จังหวัดลพบุรี 
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (5)
ช่างติดตั้ง (1) ศูนย์กระจายสินค้า (2)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
4.จังหวัดตราด 14.จังหวัดสุรินทร์  13.จังหวัดสมุทรปราการ
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (1)
     
5.จังหวัดปราจีนบุรี 15.จังหวัดศรีสะเกษ  14.จังหวัดสมุทรสงคราม
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (4)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (4)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (3)
ช่างติดตั้ง (1) ศูนย์กระจายสินค้า (1)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
6.จังหวัดระยอง 16.จังหวัดหนองคาย 15.จังหวัดสมุทรสาคร
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
7.จังหวัดสระแก้ว 17.จังหวัดหนองบัวลำภู 16.จังหวัดสิงห์บุรี
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
  18.จังหวัดอุดรธานี 17.จังหวัดสุโขทัย
  นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
ภาคใต้    
1.จังหวัดกระบี่  19.จังหวัดอุบลราชธานี 18.จังหวัดสุพรรณบุรี
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
2.จังหวัดชุมพร 20.จังหวัดอำนาจเจริญ 19.จังหวัดสระบุรี
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (2)
ช่างติดตั้ง (1) ศูนย์กระจายสินค้า (1)
     
3.จังหวัดตรัง    20.จังหวัดอ่างทอง
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
  นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
  ภาคตะวันตก  
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.จังหวัดกาญจนบุรี 21.จังหวัดอุทัยธานี
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
     
5.จังหวัดนราธิวาส 2.จังหวัดตาก  
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (2)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
 
     
6.จังหวัดปัตตานี  3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (1)
 
     
7.จังหวัดพังงา 4.จังหวัดเพชรบุรี  
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
 
     
8.จังหวัดพัทลุง 5.จังหวัดราชบุรี  
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
 
     
9.จังหวัดภูเก็ต    
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (1) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
   
     
10.จังหวัดระนอง    
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
   
     
11.จังหวัดสตูล    
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
   
     
12.จังหวัดสงขลา    
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (1)
   
     
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (1)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
   
     
14.จังหวัดยะลา    
นักขายอิสระ (0) ตัวแทนจำหน่าย (0)
ช่างติดตั้ง (0) ศูนย์กระจายสินค้า (0)
   

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม