ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประจำจังหวัด รู้ลึกการคำนวน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง

อ่าน

922

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

10/02/2016

แบ่งปัน

ร่วมเป็นเจ้าของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (ประจำจังหวัด)  ด้วยเงินลงทุนเพียง  385,000 บาท   จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์   เพื่อผู้ประกอบการระดับจังหวัด  รับเพียง 1จังหวัด 1ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เท่านั้น
เวปไซนต์ที่เกี่ยวข้อง     สอบถามเพิ่มเติม 082-024-1113

ภายในศูนย์ฯประกอบด้วย

 1. ป้ายไฟขนาดใหญ่ 1.8 x 0.8 เมตร พร้อมติดตั้ง
  ------------------------------------------------------------------
 2. ชั้นวางสินค้า 4 ชุด
  
พร้อมสินค้าที่วางโชว์
 2.1 ปั้มชัก 1 นิ้ว
 2.2 มอเตอร์ 350W
 2.3 ชาร์จเจอร์บุ๊ช
 2.4 ปั้มแจ็คคู่
 2.5 กล่องควบคุม
 2.6 ปั้มบาดาล 96W
 2.7 แผงโซล่าเซล 80w
 2.8 แบตเตอร์รี่ 125A
 2.9 แบตเตอร์รี่ 26A
 2.10 INVERTER 700W
 2.11 แผงโซล่าเซล 40w
 2.12 ปั้มจุ่ม 8 ม.
 ------------------------------------------------------------------
3.  ON GRID สร้างไฟใช้ร่วมและขอขนานไฟกับ กฟภ.กฟน.  ขนาด 3KW 
  
เหมาะสำหรับ มีไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้ว แต่ต้องการลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน เช่นโรงงานอุตสาหกรรม,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,อบต.,วัด,โรงน้ำแข็ง ,โรงเรียน,โรงสี ฯลฯ 
ระบบนี้ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุดไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด
ประกอบด้วย 
   3.1 TRANNERGY PVI 3000TL 220V. จำนวน 1 ชุด
   3.2 โซล่าเซลล์ ขนาด 300W. จำนวน 10 แผ่น 
   3.3 สายไฟ จำนวน 20 เมตร 
   3.4 MC 4  จำนวน 1 ชุด
   3.5 เบรคเกอร์ DC  จำนวน 1 ชุด
   3.6 เบรคเกอร์ AC  จำนวน 1 ชุด
   3.7 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า AC  จำนวน 1 ชุด
   3.8 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า DC  จำนวน 1 ชุด
   3.9 ตู้ไฟ  จำนวน 1 ชุด
    ------------------------------------------------------------------
4. Off Grid AC 220V สร้างไฟใช้เองด้วยโซล่าเซลล์
   เหมาะสำหรับ สถานที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เช่นวัดป่า ไร่ บนเกาะ ฯลฯ
   
ประกอบด้วย
   4.1 โซล่าเซลล์ ขนาด 80W. จำนวน 2 แผ่น 
   4.2 Battery 125A  จำนวน 1 ลูก
   4.3 Charget 20A  จำนวน 1 ชุด
   4.4 Inverter 400W  จำนวน 1 ชุด
   4.5 สายไฟ  จำนวน 15 เมตร
   4.6 MC 4  จำนวน 1 ชุด
   4.7 ขาตั้งแผง ขนาด 80W 2แผ่น  จำนวน 1 ชุด
   4.8 โต๊ะยึดอุปกรณ์เพื่อแสดงโชว์ระบบ  จำนวน 1 ชุด
    ------------------------------------------------------------------
5. ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟ11W สูง 3.5เมตร
เหมาะสำหรับ สถานที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เช่นวัดป่า ไร่ บนเกาะ ฯลฯ
   
  ประกอบด้วย
   5.1 แผง 40W. จำนวน 1 แผ่น 
   5.2 โคมไฟ 11W/12V จำนวน 1 ชุด
   5.3 Charget 10A จำนวน 1 ชุด
   5.4 เสาสูง 3 เมตร 2 ท่อน 1
   5.5 Battery 26A จำนวน 1 ชุด
   5.6 กล่องตู้เหล็ก จำนวน 1 ชุด
   5.7 ฐานรองแผง จำนวน 1 ชุด
   5.8 แป้นยึด+ตัวยู จำนวน 1 ชุด
   5.9 สายไฟ 5 เมตร
    ------------------------------------------------------------------
6. ปั๊มน้ำบ่อบาดาลท่อ1" 210W. ส่งสูง 22 เมตรได้น้ำ 400 ลิตรต่อชั่วโมง
  
 ประกอบด้วย
   6.1 แผง 80W. จำนวน 3 แผ่น 
   6..2 ปั้ม 210W จำนวน 1 ชุด
   6.3 MC 4 จำนวน 1 ชุด
   6.4 ขาตั้งแผง ขนาด 80W 
    ------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ:
   1. รับการฝึกอบรมให้ความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน
   1. จะต้องทำการติดตั้งเองทุกรายการ
   2. จะต้องขออนุญาติการไฟฟ้าเองทุกราย (จะต้องมีวิศวกรณ์เซ็นแบบและมีค่าใช้เพิ่มเติมจาก กฟภ.หรือ กฟน.ตามจริง)

หลักการและเหตุผล
   ต้องการให้เป็นผู้ชำนาญเรื่องติดตั้งและการประสานงานขอเชื่อมขนานกับการไฟฟ้าและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้
  
 งบประมาณในการลงทุน 385,000 บาท
   สิทธิพิเศษ ของศูนย์ฯ ตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัด
   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายไต้เครื่องหมายการค้า TCT ประจำจังหวัดนั้นๆแต่เพียงผู้เดียว
   ดูแลตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายไต้เครื่องหมายการค้า TCT ประจำจังหวัดนั้นๆแต่เพียงผู้เดียว
  
 เงื่อนไขการชำระเงิน
   แบ่งจ่าย 30% เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท   ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 269,500 บาท  ชำระก่อนการเข้าอบรม 7วัน หรือ ไม่เกิน วันที่ 31 มิถุนายน 2559
   ส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการฝึกอบรม 
   จำนวนผู้เข้าอบรม  3 คน
   ระยะเวลาในการอบรม  2วัน

 

วิธีชำระค่ามัดจำ  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
กสิกรไทย บจก. ตลาด เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ลาดพร้าว 67 074-2-96424-8
กรุงเทพ บจก. ตลาด เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ถนนลาดพร้าว 44 203-4-11422-9
กรุงศรี บจก. ตลาด เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) รัชดาภิเษก - ห้วยขวาง 151-1-53393-4
ไทยพานิชย์ บจก. ตลาด เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ลาดพร้าว 59 010-435208-2

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่นี่   
เวปไซนต์ที่เกี่ยวข้อง  www.tct-thai.com


สอบถามเพิ่มเติม
Talad Center (Thailand) Co.,Ltd.,
Tel. 082-024-1113, 083-134-0425, 0-2932-6535 , 0-2935-5661-2

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม