อ่าน

505

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

13/12/2015

แบ่งปัน

ชื่อโครงการ  " มหกรรม พลังงานทดแทนของคนไทย"
---------------------------------------
ภายในงานประกอบด้วย
---------------------------------------
1. โครงการฝึกอบรมการคำนวนและประยุกต์การใช้งานโซล่าเซลล์  
หลักสูตร การคำนวนและประยุกต์การใช้งานโซล่าเซลล์ " พลังงานแสงอาทิตย์ (อบรม1.5 วัน)
รับมอบวุฒิบัติโดย (สมาคมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน อยู่ในระหว่างการขออนญาติ
สมาคมสื่อสารมวลชนเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย อยู่ในระหว่างการขออนญาติ
TCT ศูนย์รวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของคนไทย
ประชาสัมพันธ์โดย AdWords, SEO, Email Marketing
---------------------------------------
2. โครงการฝึกอบรมการประยุกต์การใช้งานโซล่าเซลล์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
หลักสูตร โซล่าเซลล์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน " พลังงานแสงอาทิตย์ "   (อบรม1วัน)
1.สร้างไฟฟ้าใช้เองโซลาร์โฮม 590W 2. สร้างไฟใช้ร่วมเพื่อประหยัดไฟในบ้านพักอาศัย 3Kw 
3.ชุดปั๊มน้ำบ่อบาดาลท่อ1.25" 500W. 
ประชาสัมพันธ์โดย สมาคมสื่อมวลชลเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์, ทีวี
---------------------------------------
3. โครงการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
หลักสูตร แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน " พลังงานแสงอาทิตย์ " (เดินสายตามบู๊ท)
ประชาสัมพันธ์โดย สถานีวิทยุมก., www.facebook.com/tctsolarcell
---------------------------------------
4.  จัดบู๊ทแสดงสินค้า
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน (2วัน)
---------------------------------------
สถานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสน์ ตึก 50ปี
อยู่ในระหว่างการขออนุญาติ
---------------------------------------
กลุ่มเป้าหมาย
นักธุรกิจ,สมาชิกสภาอุตสาหกรรม,ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย
ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ผู้สนใจนำความรู้ไปประกอบธุรกิจ
ผู้สนใจนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดบริษัทฯ
ประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน
---------------------------------------
วันเวลา
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ .อยู่ในระหว่างการกำหนด
เวลา 10.00น. ถึง 22.00 น.
---------------------------------------
รับสมัครสมาชิก
ผู้ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน
ร่วมจัดบู๊ทแสดงสินค้าภายในงานเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่สนใจ (ชนิดตรงกลุ่มเป้าหมาย)
---------------------------------------
ระยะเวลาจัดงาน
1 ปี 12ครั้ง ครั้งละ2 วัน (เฉพาะวัน เสาร์-อาทิตย์)
---------------------------------------
ราคาสมาชิก
สมาชิกรายปี 30,000 บาท/ปี
เฉลี่ยวันละ 1,250 บาท 2วัน 2,500 บาท
---------------------------------------
ราคาปกติ
เฉลี่ยวันละ 1,750 บาท 2วัน 3,500 บาท

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม