โครงการ ฝึกอบรม เทคนิค การใช้งาน และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์มืออาชีพ ได้แก่ เครื่องชงกาแฟ, เครื่องบดเมล็ดกาแฟ, เครื่องจ่ายเครื่องดื่มเย็น, เครื่องทำเกล็ดน้ำแข็งสำหรับดื่มเย็น, ตู้อุ่นซาลาเปา, หม้อต้มกาแฟ, เครื่องปั่นอเนกประสงค์, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องสไลน์เนื้อ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

อ่าน

6,015

เรตติ้ง

แบ่งปัน

โครงการ ฝึกอบรม เทคนิค การใช้งาน และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์มืออาชีพ

หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบัน เครื่องมืออุปกรณ์ การปรับรูป แบบ ของอาหาร ถูกพัฒนาขึ้น เป็นนวัตกรรม หลากหลาย อำนวยความสะดวก สบาย แก่ผู้ใช้ผู้บริโภค เช่น เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ เครื่องจ่ายเครื่องดื่มเย็น เครื่องทำเกล็ดน้ำแข็งสำหรับดื่มเย็น ตู้อุ่นซาลาเปา หม้อต้มกาแฟ เครื่องปั่นอเนกประสงค์ เครื่องกรองน้ำ เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องล้างจาน เครื่องทำไอศครีม และไมโครเวฟ เป็นปัจจัยที่จำเป็น ต่อชีวิตประจำวัน ถูกนำมาใช้ ผลิตอาหาร เนื่องจาก การผลิตอาหาร ให้ได้คุณภาพดี รักษาคุณภาพ รสชาติอาหาร ให้ปลอดภัยและสะดวกสบาย
    ปัจจุบันประเทศไทยมีหลายหน่วยงานได้ดำเนินการ นำไปเพื่อใช้งาน ในลักษณะต่างๆ ตลอดจน มีการส่งเสริม ผลงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างเงิน สร้างราย สร้างอาชีพได้ ให้แก่ ภาคธุรกิจ เป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ และประชาชน เป็นสำคัญจึงจำเป็น ต้อง ส่งเสริม การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หรือ workshop เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ของผลิตภัณฑ์ และการขาย สู่ผู้บริโภค ตามหลักสูตร ที่ชี้ถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และเทคนิค การขาย เพื่อรองรับการขยายตัว และการใช้ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยําต่อไป

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้มีความสามารถ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือขยายผลเชิงพาณิชย์ และต่อยอดทางธุรกิจ
2 เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุการค้าและสามารถ เป็นตัวแทนจำหน่ายพัฒนาธุรกิจได้
3 เพื่อได้ทดลองและสัมผัสสินค้าของจริงโดยการ ฝึกการใช้งานในภาคปฏิบัติ
4 เพื่อเสริมสร้างทักษะ การใช้งาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม

หลักสูตร
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการจําหน่าย

กลุ่มเป้าหมาย
ตัวแทนจำหน่าย  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

วันที่เวลาการฝึกอบรม
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561   เวลา 8.30 - 18.00 น. 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 30 คน

อัตราค่าลงทะเบียน
มัดจำการลงทะเบียน จำนวนเงิน 0 บาท 

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัทซีพีรีเทลลิงค์จำกัด เลขที่ 159/30 ซอยวิภาวดี 62 (ศรีรับสุข)แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210  ห้องปฏิบัติการ2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel 063 540 9414, 082 024 1113

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม