เครื่องจ่ายแก้ว,จ่ายหลอด

พบ ทั้งหมด 6 รายการ

กล่องจ่ายแก้ว Cup Dispenser สามารถบรรจุถ้วยขนาด 9-12 ออนซ์ ขนาดยาว 180 มม. X 560 มม. น้ำหนักประมาณ

กล่องจ่ายแก้ว Cup Dispenser สามารถบรรจุถ้วยขนาด 9-12 ออนซ์ ขนาดยาว 180 มม. X 560 มม.  น้ำหนักประมาณ
฿
1,780.48
กล่องจ่ายแก้ว Cup Dispenser สามารถบรรจุถ้วยขนาด 9-12 ออนซ์ ขนาดยาว 180 มม. X 560 มม. น้ำหนักประมาณ 1600 กรัม

กล่องจ่ายแก้ว Cup Dispenser สามารถบรรจุถ้วยขนาด 16-24 ออนซ์ ขนาดยาว 180 มม. X 560 มม. น้ำหนักประมาณ

กล่องจ่ายแก้ว Cup Dispenser สามารถบรรจุถ้วยขนาด 16-24 ออนซ์ ขนาดยาว 180 มม. X 560 มม. น้ำหนักประมาณ
฿
1,300.00
กล่องจ่ายแก้ว Cup Dispenser สามารถบรรจุถ้วยขนาด 16-24 ออนซ์ ขนาดยาว 180 มม. X 560 มม. น้ำหนักประมาณ 1600 กรัม

กล่องจ่ายแก้ว Cup Dispenser สามารถบรรจุถ้วยขนาด 33-44 ออนซ์ ขนาดยาว 180 มม. X 560 มม. น้ำหนักประมาณ

กล่องจ่ายแก้ว Cup Dispenser สามารถบรรจุถ้วยขนาด 33-44 ออนซ์ ขนาดยาว 180 มม. X 560 มม. น้ำหนักประมาณ
฿
1,300.00
กล่องจ่ายแก้ว Cup Dispenser สามารถบรรจุถ้วยขนาด 33-44 ออนซ์ ขนาดยาว 180 มม. X 560 มม. น้ำหนักประมาณ 1600 กรัม