ปั๊มน้ำและมอเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์

พบ ทั้งหมด 8 รายการ

มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ขนาด 1Hp 220V. ใช้ของเดิม + พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 80% จากแสงแดด

มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ขนาด 1Hp 220V. ใช้ของเดิม + พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 80% จากแสงแดด
฿
61,032.31
ปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ขนาด 1Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

ปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ขนาด 2Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

ปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ขนาด 2Hp 220V. จำนวน 1ตัว  (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA
฿
72,884.61
ปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ขนาด 2Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ขนาด 3Hp 220V. ใช้ของเดิม + พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 80% จากแสงแด

มอเตอร์ ปั๊มน้ำ  ขนาด 3Hp 220V. ใช้ของเดิม + พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 80% จากแสงแด
฿
84,736.93
ปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ขนาด 3Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

มอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 1Hp 380V. ใช้ของเดิม + พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 80% จากแสงแดด

มอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 1Hp 380V. ใช้ของเดิม + พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 80% จากแสงแดด