ปั๊มน้ำและมอเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์

พบ ทั้งหมด 3 รายการ

มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ขนาด 1Hp 220V. ใช้ของเดิม + พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 80% จากแสงแดด

มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ขนาด 1Hp 220V. ใช้ของเดิม + พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 80% จากแสงแดด
฿
47,900.00
ปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ขนาด 1Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

ปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ขนาด 2Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

ปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ขนาด 2Hp 220V. จำนวน 1ตัว  (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA
฿
57,100.00
ปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ขนาด 2Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ขนาด 3Hp 220V. ใช้ของเดิม + พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 80% จากแสงแด

มอเตอร์ ปั๊มน้ำ  ขนาด 3Hp 220V. ใช้ของเดิม + พลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 80% จากแสงแด
฿
67,950.00
ปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ขนาด 3Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA