มอเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียใช้ตัวเดิม+พลังงานแสงอาทิตย์

พบ ทั้งหมด 8 รายการ

มอเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียใช้ตัวเดิมขนาด 1Hp220V+ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

มอเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียใช้ตัวเดิมขนาด 1Hp220V+ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
฿
61,032.31
มอเตอร์บำบัดน้ำเสีย ขนาด 1Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

มอเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียใช้ตัวเดิมขนาด 2Hp220V+ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

มอเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียใช้ตัวเดิมขนาด 2Hp220V+ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
฿
72,884.61
มอเตอร์บำบัดน้ำเสีย ขนาด 2Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

มอเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียใช้ตัวเดิมขนาด 3Hp220V+ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

มอเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียใช้ตัวเดิมขนาด 3Hp220V+ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
฿
84,736.93
มอเตอร์บำบัดน้ำเสีย ขนาด 3Hp 220V. จำนวน 1ตัว (ใช้ของเดิมที่มีอยู่)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

มอเตอร์บำบัดน้ำเสีย ขนาด 1Hp 380V. จำนวน 1ตัว (ของเดิม)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

มอเตอร์บำบัดน้ำเสีย ขนาด 1Hp 380V. จำนวน 1ตัว  (ของเดิม)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA
฿
95,578.45
มอเตอร์บำบัดน้ำเสีย ขนาด 1Hp 380V. จำนวน 1ตัว (ของเดิม)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA ประหยัดค่าไฟฟ้าถึงมากถึง ...

มอเตอร์บำบัดน้ำเสีย ขนาด 3Hp 380V. จำนวน 1ตัว (ของเดิม)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA

มอเตอร์บำบัดน้ำเสีย ขนาด 3Hp 380V. จำนวน 1ตัว  (ของเดิม)+ระบบพลังงานแสงอาทิย์ ESIGMA